Aberto finanse i nieruchomości

kom. +48 500-063-120

Zostań naszym klientem!
wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Kursy walut

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
Kredyt obrotowy udzielany jest na określony cel związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak:
  • uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
  • zaopatrzenie
  • sprzedaż
  • świadczenie usług
  • wypłata wynagrodzeń
  • rozliczenia z kontrahentem
Kredyt udzielany jest w transzach lub w linii kredytowej o charakterze odnawialnym lub nieodnawialnym. Może być przeznaczony na sfinansowanie jednej określonej transakcji (np. uzupełnienie środków bieżących firmy do chwili zwrotu kwoty VAT) lub w przypadku kredytu odnawialnego może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.
Udzielany zwykle na okres do 3 lat lub 12 miesięcy (linia kredytowa)


Kredyt odnawialny
Jest to rodzaj kredytu obrotowego. Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Zwykle udzielany jest na okres 12 miesięcy z opcją jego przedłużenia na kolejny okres. Wysokość udzielanego kredytu ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości miesięcznych wpływów na rachunek i oceny majątkowo-finansowej firmy.
 

Jestem zainteresowana/y kredytem obrotowym.